REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH HOBBY-WEŁNA

Organizator: Pracownia Artystyczna Samograj Agnieszka Jackowiak, działająca poprzez stronę internetową: www.hobby-welna.pl (Sklep Hobby-Wełna)

Warsztaty HOBBY
-WEŁNA podlegają szczególnym zasadom.
Zapis na warsztaty wi
ąże się z akceptacją niniejszych zasad.

1.Informacje o warsztatach można zdobyć poprzez stronę internetową: www.hobby-welna.pl, e-mail: info@hobby-welna.pl oraz drogą telefoniczną: pod numerem telefonu: 604 592 367

2. Rezerwacji na warsztaty można dokonać poprzez stronę internetową www.hobby-welna.pl
Nie przyjmujemy zgłoszeń drogą mailową, telefoniczną lub osobistą, przez media społecznościowe.

3. Warunkiem rezerwacji miejsca w warsztatach jest wpłata 100% ceny podanej przy produkcie z użyciem form płatności opisanych w Regulaminie Sklepu Hobby-Wełna.

4. Warunki zwrotu opłaty w przypadku odwołania uczestnictwa: odwołanie do 30 dni przed terminem - zwrot 100%, odwołanie od 29 do 5 dnia przed terminem - zwrot 50% (zwroty zgodnie z Regulaminem Sklepu Hobby-Wełna), odwołanie od 5 dnia do dnia warsztatów - brak zwrotu.

5. Jeśli potrzebna jest faktura, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie i podanie danych firmowych.


6. W przypadku odwołania warsztat
ów ze strony organizatora opłata jest zwracana w 100 % w formie zgodnej z Regulaminem Sklepu Hobby-Wełna. Odwołanie warsztatów może nastąpić z min. 7 dniowym wyprzedzeniem lub krótszym, jeśli sytuacja nosi znamiona wystąpienia siły wyższej.

7. Osoby dokonujące wpłaty w okresie bliskim terminowi warsztatów proszone są o przesłanie mailem potwierdzenia dokonania wpłaty lub przywiezienie go ze sobą w wersji wydrukowanej na miejsce warsztatów.

8. W cenę warsztatów wliczone są materiały i akcesoria potrzebne do przeprowadzenia zajęć. Wykonane w czasie warsztatów przedmioty pozostają własnością uczestnika.

9. Realizacja warsztatów Organizator dopuszcza pracę na sprzęcie przywiezionym przez uczestnika
(wrzeciono, kołowrotek, krosno tkackie), po uprzednim skonsultowaniu się uczestnika z organizatorem.

10. W czasie warsztatów przewidywana jest bezpłatna kawa, herbata, woda oraz ciasteczka. Uczestnicy proszeni są o zabranie wygodnego stroju do pracy.

11. W czasie warsztatów Organizator prowadzić będzie dokumentację fotograficzną i filmową. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas warsztatów i prezentacji zorganizowanych Organizatora w materiałach informacyjno-promocyjnych na wszystkich polach. Ponadto wyraża zgodę na umieszczanie i publikowanie
zdjęć prac wykonanych przez siebie na stronach internetowych Organizatora oraz ich profilach społecznościowych i w mediach, w celu informacji i promocji oferty Organizatora.

12. Organizator zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych uczestników wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży produktów z oferty Hobby-Wełna.

13. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego adresu e-mail w bazie danych Organizatora w celu przesyłania informacji organizacyjnych i promocyjnych w formie Newslettera Hobby-Welna.