Koszty i sposoby dostawy

Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie internetowej Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty (cena brutto). Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

5. Cena za przesyłkę uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany towar (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu), bądź rozmiaru towaru wraz z opakowaniem i w całości pokrywana jest przez Kupującego. Cena zależna jest od wyboru konkretnego dostawcy, sposobu dostawy i sposobu płatności usług transportowych.

6. Na Stronie internetowej Klient może zapoznać się z cennikiem zakupów Hurtowych, których tryb możliwy jest tylko poprzez kontakt bezpośredni za pomocą e-mail ze Sklepem.

Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy
- przesyłka (Poczta Polska, firma kurierska DPD),
- odbiór osobisty.

2. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa przesyłki krajowej zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, chyba że termin dostawy został uzgodniony indywidualnie. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Klient ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Kupujący może odstąpić od umowy. Sklep czyni jednak wszelkie starania, aby zamówienie było dostarczane w terminie 2 do 4 dni od dnia otrzymania wpłaty (z wyłączeniem towarów z adnotacją o szczególnym czasie oczekiwania).

3. Towary dostarczane są na terenie Polski (automatyczne naliczanie kosztów przesyłki) oraz zagranicą (automatyczne naliczanie kosztów przesyłki do wybranych krajów, pozostałe po zapytaniu drogą mailową).

4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Klient otrzymuje wiadomość o planowanym doręczeniu zgodnie z polityką firmy dostawczej (drogą mailową i lub SMS.

5. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:
a.    przy płatności przed wysyłką (przelew), czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto,
b.    od dnia złożenia zamówienia, jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i  święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
c.   od godziny złożenia zamówienia, jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 14:00, towar wysyłany jest następnego dnia (w przypadku zapłaty przelewem, po otrzymaniu wpłaty na konto).

6. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. 

7. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do sklepu Hobby-Wełna. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji, bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
- zapłata przed wysyłką: przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe lub w systemie Paynow
- za pobraniem (gotówką lub kartą jeśli kurier posiada terminal w przypadku przesyłki pobraniowej),
- gotówką lub bezgotówkowo za pomocą karty (przy odbiorze osobistym w Sklepie stacjonarnym),
- w systemie PayPal

2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. W innym przypadku umowa ulega rozwiązaniu i zamówienie jest anulowane.

3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części (w szczególności przy towarach sprowadzanych na zamówienie z zagranicy lub zamówieniach realizowanych na indywidualne zapotrzebowanie klienta).

4. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.