Koszty i sposoby dostawy

Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie www Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty (cena brutto). Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

5. Cena za przesyłkę uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany towar (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu), bądż rozmiaru towaru wraz z opakowanie i w całości pokrywana jest przez Kupującego. Cena zależna jest od wyboru konkretnego dostawcy, sposobu dostawy i sposobu płatności usług transportowych.

Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy
- przesyłka
- odbiór osobisty

2. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa przesyłki krajowej zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Klient ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany,kupujący może odstąpić od umowy. Sklep czyni jednak wszelkie starania, aby zamówienie było dostarczane w terminie 2 do 4 dni od dnia otrzymania wpłaty (z wyłączeniem towarów z adnotacją o szczególnym czasie oczekiwania). 

3. Towary dostarczane są na terenie Polski (automatyczne naliczanie kosztów przesyłki). Wysyłka zagraniczna możliwa jest tylko po wcześniejszym indywidualnym zgłoszeniu zapytania o realizację zamówienia zagranicznego drogą mailową: info@hobby-welna.pl

4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. 

5. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:
a.    Przy płatności przed wysyłką (przelew), czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
b.    Od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i   święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
c.    Od godziny złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 14:00, towar wysyłany jest następnego dnia (w przypadku zapłaty przelewem, po otrzymaniu wpłaty na konto).

6. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

7. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do sklepu Hobby-Wełna. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
- zapłata przed wysyłką: przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe
- gotówką przy odbiorze w przypadku przesyłki pobraniowej lub odbioru osobistego w Sklepie stacjonarnym

2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. W innym przypadku umowa ulega rozwiązaniu I zamówienie jest anulowane.

3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części (w szczególności przy towarach sprowadzanych na zamówienie z zagranicy lub zamówieniach realizowanych na indywidualne zapotrzebowanie klienta).

4. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.